RijnlandRoute

De RijnlandRoute is een nieuwe wegverbinding van Katwijk, via de A44, naar de A4 bij Leiden. De weg lost huidige knelpunten op en garandeert de doorstroming in de regio Holland Rijnland, met name rondom Leiden en Katwijk.

In opdracht van de Provincie Zuid-Holland is Comol5 verantwoordelijk voor het eerste deel van de RijnlandRoute. Dit omvat de ombouw van knooppunt Leiden West, de bouw van de nieuwe N434 met geboorde tunnel en de aanpassingen aan de A4 en de A44. Comol5 wordt ook verantwoordelijk voor het 15-jarig onderhoud van de N434.

Informatie over de werkzaamheden van Comol5: www.comol5.nl Algemene informatie over de Rijnlandroute: www.rijnlandroute.nl